. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

Το 2018 έκλεισε με μια νέα δραστηριότητα των Φίλων της Μέριμνας, τους κύκλους ομιλιών.

Στο Ζάππειο Μέγαρο οι Φίλοι της Μέριμνας πραγματοποίησαν το 15ο Χριστουγεννιάτικο

Το Καλοκαιρινό Bazaar Ρούχων έγινε θεσμός κι έτσι οργανώσαμε το δεύτερο, με τη βοήθεια

Eνημέρωση του έργου της Μέριμνας στα μέλη των φίλων της Μέριμνας.