loader image

H Αποστολή μας

Μέριμνα - Ποιοι Είμαστε

Να προσφέρουμε ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη και ανακούφιση στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη, στις δύσκολες στιγμές του πένθους και της απειλητικής για τη ζωή αρρώστια.

Κανένα παιδί χωρίς την κατάλληλη στήριξη, στις δύσκολες στιγμές του πένθους και της αρρώστιας.

(α) Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών ποιοτικής φροντίδας στο παιδί που πενθεί την απώλεια αγαπημένου προσώπου ή στο παιδί που πάσχει από απειλητική για τη ζωή ασθένεια, σε συνδυασμό με τη στήριξη των μελών της οικογένειάς του.
(β) Η εξειδικευμένη κατάρτιση, εποπτεία και συνεχής επιμόρφωση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών στη στήριξη παιδιών που βιώνουν εμπειρίες αρρώστιας, απώλειας ή θανάτου, καθώς και η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα.
(γ) Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και η ανάπτυξη κοινοτήτων στήριξης σε θέματα που αφορούν τη ζωή, τη σοβαρή αρρώστια και το θάνατο.
(δ) Η έρευνα σε θέματα που αφορούν στις επιπτώσεις της βαριάς αρρώστιας και του θανάτου στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους.

Πολιτική Προστασίας του Παιδιού

H πολιτική της Μέριμνας για την προστασία των παιδιών που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών της.

Ως επιστημονικός φορέας, η Μέριμνα αναγνωρίζει πως κάποια παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα όταν πάσχουν από μία σοβαρή αρρώστια, όταν πενθούν το θάνατο αγαπημένου τους προσώπου ή όταν βιώνουν μία τραυματική απώλεια.

Λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον κάθε παιδιού, η Μέριμνα δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προκειμένου να παρέχει αποτελεσματική προστασία στα παιδιά και τους εφήβους, που δέχονται τις υπηρεσίες της.

Ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι:

• Κάθε παιδί και έφηβος αντιμετωπίζεται με σεβασμό ως προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη μοναδικότητα του ατόμου, τις δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξής του και τις ιδιαιτερότητες του κοινωνικο-πολιτισμικού, εθνικού και φυλετικού πλαισίου, στο οποίο ανήκει.
• Κάθε παιδί, έφηβος και η οικογένειά του έχουν το δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικής τους ζωής και, κατ’ επέκταση, στο απόρρητο για κάθε προσωπική, ψυχολογική, ιατρική και κοινωνική πληροφορία που τους αφορά. Το επαγγελματικό απόρρητο μπορεί να καμφθεί αποκλειστικά σε περιπτώσεις που απειλείται η ψυχική ή/και σωματική ακεραιότητα του παιδιού ή τρίτων.
• Κάθε στέλεχος της Μέριμνας που έρχεται σε επαφή με το παιδί ή τον έφηβο είναι επιστημονικά καταρτισμένο και ευαισθητοποιημένο σχετικά με θέματα που αφορούν στην κακοποίηση και παραμέληση παιδιών καθώς και στα νομικά μέτρα που πρέπει λαμβάνονται σε ανάλογες περιπτώσεις.
• Το σύνολο του προσωπικού και των εθελοντών της Μέριμνας εφαρμόζει όλες τις θεμελιώδεις αρχές από τις οποίες οφείλει να διέπεται η προσέγγιση παιδιών και εφήβων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τους.

Η Μέριμνα δεσμεύεται με τις αρχές των Κωδίκων Δεοντολογίας των ψυχολόγων (Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων), νοσηλευτών (Πρ. Διάταγμα 216/2001), καθώς και ιατρών (Ν. 3418/2005), όπως αυτοί ισχύουν στην Ελληνική Πολιτεία. Επίσης, αναγνωρίζει ότι η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας και ψυχικής υγείας οφείλει να συντάσσεται πάντοτε με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο της χώρας, τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNO, 1989), η οποία αποτελεί θεμελιώδη κώδικα αναφοράς για τη δέουσα αντιμετώπιση των παιδιών και την υποστήριξη των δικαιωμάτων τους σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Επίσης η Μέριμνα συντάσσεται με τη Σύµβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση (2007), γνωστή ως Σύµβαση Λανζαρότε, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή και στην Ελλάδα.

Με βάση τα παραπάνω, σε κάθε έκφανση των δραστηριοτήτων της η Μέριμνα: Προσεγγίζει κάθε παιδί με εκτίμηση και σεβασμό.
Συνεργάζεται με τους γονείς του, τους φροντιστές και άλλους φορείς, που είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντός του
Υιοθετεί επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και πρακτικές που βασίζονται στην επιστημονική γνώση και κρίση των ειδικών ψυχικής υγείας και υγείας.

Προστατεύει τα παιδιά και τους εφήβους από κάθε δημόσια έκθεση και ανεπιθύμητη προσβολή. Ειδικά όσον αφορά στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών, η Μέριμνα θεωρώντας ότι η πρόληψη είναι πολύ σημαντική επιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα στην πρόσληψη προσωπικού (προαπαιτούμενο το λευκό ποινικό μητρώο, συστάσεις και google search). Επιπλέον, σαφείς οδηγίες και ένα κοινό πλαίσιο δράσης παρέχονται στους εργαζόμενους της Μέριμνας ούτως ώστε να είναι άμεση και αποτελεσματική η ανταπόκρισή τους σε περίπτωση που στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους με παιδιά/οικογένειες περιέλθει στην αντίληψή τους περιστατικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης.

Φροντίζει ώστε το ανθρώπινο δυναμικό της να συμμορφώνεται με τις αρχές και τις διεργασίες της εποπτείας, της υποστήριξης, του ελέγχου, της εκπαίδευσης καθώς και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης

Oι εταίροι και μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Μέριμνας, δεσμεύονται να διασφαλίζουν την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής.

Η πολιτική αυτή ισχύει για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και αφορά κάθε δραστηριότητά της.