. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

Η 5η Ημερίδα «Παιδιατρικής Ογκολογίας» θα διεξαχθεί φέτος στις 19 Ιανουαρίου 2019, στο