. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

Την ιστορική πόλη του Ναυπλίου επιλέξαμε για τη δεύτερη εκδρομή μας φέτος.