. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

ΣΤΟΧΟΙ

Οι Φίλοι Της Μέριμνας


1. Η ηθική και υλική ενίσχυση του έργου της Μέριμνας.
2. Η προώθηση του έργου της Μέριμνας:
– Η παροχή υπηρεσιών στο παιδί που πενθεί την απώλεια αγαπημένου προσώπου.
– Στο παιδί που πάσχει από απειλητική για τη ζωή ασθένεια.
– Η στήριξη των μελών της οικογένειας των παιδιών.
– Η εξειδικευμένη κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών στη στήριξη παιδιών που βιώνουν εμπειρίες αρρώστιας, απώλειας ή θανάτου.
– Η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα.
– Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τη ζωή, τη σοβαρή αρρώστια και το θάνατο.

3. H προμήθεια και αγορά επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού  για την υλοποίηση των δράσεων της Μέριμνας.

4. Η προβολή του έργου της Μέριμνας στην Ελληνική κοινωνία. Οι Φίλοι της Μέριμνας  απευθύνονται σε όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες και φορείς, ενημερώνοντάς τους για το έργο της Μέριμνας και καλώντας τους να το υποστηρίξουν.