. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι Φίλοι Της Μέριμνας

Το 2002 μια μικρή ομάδα φίλων, με ιδιαίτερη ευαισθησία στο πολύ δύσκολο θέμα της σχέσης παιδιών και εφήβων με το θάνατο, ίδρυσαν το μη κερδοσκοπικό σωματείο, «Οι Φίλοι της Μέριμνας» με αποκλειστικό σκοπό την υλική και ηθική υποστήριξη του έργου της Μέριμνας.

Το 2012 ξεκίνησε, από τη Μέριμνα, η λειτουργία του  Συμβουλευτικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετά, Οι Φίλοι της Μέριμνας δημιούργησαν παράρτημα των Φίλων  στη Θεσσαλονίκη.

Οι Φίλοι της Μέριμνας αποτελούν, ένα από τα δέκα σωματεία μέλη της Ένωσης Μαζί για το Παιδί.

Η Μέριμνα δεν λαμβάνει καμία κρατική επιχορήγηση. Τα έσοδά της προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές και χορηγίες ιδιωτών, καθώς και από την ενίσχυση που της προσφέρει η οργάνωση «Μαζί για το Παιδί».

Έτσι, Οι Φίλοι της Μέριμνας από την ίδρυση του σωματείου τους  έως σήμερα, έχουν αναλάβει να συγκεντρώνουν  τους απαραίτητους πόρους,  ώστε να καλύπτουν σημαντικό μέρος των λειτουργικών εξόδων και αναγκών  της Μέριμνας. Για να μπορεί το προσωπικό της Μέριμνας, με την υψηλή επιστημονική του κατάρτιση και τη βαθιά αφοσίωση στο έργο του, να διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής σε παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Να μπορεί να ξανακτίζει τη χαρά της ζωής, στα παιδιά, μετά από μία επώδυνη απώλεια.

Τα έσοδα των Φίλων της Μέριμνας, προέρχονται από τις συνδρομές των Τακτικών και Αρωγών μελών του Σωματείου, από τις δωρεές Ιδιωτών και Εταιριών, καθώς και από δράσεις και εκδηλώσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.