. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι Φίλοι Της Μέριμνας

Το 2002, μια μικρή ομάδα φίλων, με ιδιαίτερη ευαισθησία στο πολύ δύσκολο θέμα της σχέσης παιδιών και εφήβων με την αρρώστια και τον θάνατο, ίδρυσαν το μη κερδοσκοπικό σωματείο, «Οι Φίλοι της Μέριμνας». Στην αρχή το Σωματείο λειτουργούσε αποκλειστικά στην Αθήνα.

Το 2012 η «Μέριμνα» ίδρυσε Συμβουλευτικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετά Οι «Φίλοι της Μέριμνας» δημιούργησαν δικό τους παράρτημα στη Συμπρωτεύουσα, ώστε να συμβάλουν όσο είναι δυνατό στις επιτόπου ανάγκες.

Καταστατικός σκοπός των «Φίλων της Μέριμνας», από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, είναι η υλική και ηθική υποστήριξη στο έργο της «Μέριμνας», Με αδιάκοπη αφοσίωση ευθύνη και συνέπεια έχουν αναλάβει:

  • Tη συγκέντρωση των απαραίτητων οικονομικών πόρων ώστε να καλύπτουν σημαντικό μέρος των λειτουργικών εξόδων και αναγκών της «Μέριμνας».
  • Την προμήθεια και αγορά επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την υλοποίηση των δράσεων της «Μέριμνας».
  • Τη διάδοση και προβολή του έργου της «Μέριμνας» σε όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες και φορείς. Με ευρεία και συνεχή ενημέρωση εξασφαλίζεται και η προσέλευση νέων μελών που αποτελούν διαρκή πηγή στήριξης προς τη «Μέριμνα».

Τα έσοδα των «Φίλων της Μέριμνας», προέρχονται από τις συνδρομές των Τακτικών και Αρωγών μελών του Σωματείου, από τις δωρεές Ιδιωτών και Εταιριών, καθώς και από δράσεις και εκδηλώσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι «Φίλοι της Μέριμνας» είναι μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».