. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

Παροχή Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται κατά τη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο σπίτι είναι:

  • Ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα για την ανακούφιση του μικρού ασθενή από τα συμπτώματα της ασθένειάς του.
  • Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη του άρρωστου παιδιού καθώς και των υπολοίπων μελών της οικογένειάς του.

Οφέλη :

Η φροντίδα στο σπίτι του παιδιού με απειλητική για τη ζωή ασθένεια, έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

  • Καλύτερη ποιότητα ζωής για το παιδί ή τον έφηβο στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού και κοντά στa αγαπημένα του πρόσωπα.
  • Συμμετοχή των γονέων στη φροντίδα του παιδιού τους, με την κατάλληλη καθοδήγηση και στήριξη από την ομάδα των επαγγελματιών υγείας.
  • Στήριξη των υπολοίπων μελών της οικογένειας (αδέρφια, παππούς, γιαγιά, συμμαθητές).
  • Δημιουργία μιας καθημερινότητας με αξιοπρέπεια και όμορφες στιγμές σ’ όλη τη πορεία της ασθένειας του παιδιού και στο τελικό στάδιο αυτής, γεγονός που διευκολύνει την προσαρμογή της οικογένειας στο πένθος.

Ημερήσιο Κόστος: 40ευρώ/παιδί

Ετήσιο κόστος: 14.600ευρώ/παιδί

Επιλέξτε Τρόπο Πληρωμής
Στοιχεία Δωρητή

Στοιχεία Δωρητή

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

Σύνολο Δωρεάς: 5€

Για κατάθεση της δωρεάς σε τράπεζα παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
(Δικαιούχος: ΜΕΡΙΜΝΑ)

Για Μέριμνα Αθήνας:

ALPHA BANK:
Για γενικές δωρεές στο λογαριασμό:
GR 2601 401150 1150 02 002 017 657

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Για γενικές δωρεές στο λογαριασμό:
GR 58 0172 0530 0050 5304 5477 431

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Για δωρεές υπέρ της Υπηρεσίας Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι στο λογαριασμό:
GR 13 0172 0530 0050 5304 5477 465

Για Μέριμνα Θεσσαλονίκης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Θεσσαλονίκη:
Για δωρεές υπερ Συμβ. Κέντρου Θεσσαλονίκης στο λογαριασμό:
GR 65 0172 0530 0050 5305 2711 856

Παρακαλούμε στην αιτιολογία κατάθεσης όπως αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας. Μετά την κατάθεση σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Μέριμνας  (Αθήνα: +30210 6463367 ή email  administration@merimna.org.gr & Θεσσαλονίκη: +302310 510010 ή email thessaloniki.support@merimna.org.gr) για να μας δώσετε τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο δωρητή και ταχυδρομική διεύθυνση) για να σας στείλουμε ευχαριστήρια επιστολή και την απόδειξη της δωρεάς σας.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, παρακαλούμε ενημερώστε μας για την υποστήριξή σας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Μέριμνα

e-mail: administration@merimna.org.gr

Τηλεφωνικά: +30210 6463367 (κ. Ελένη Κοτρόζου)

Fax: 210 6452338

Φίλοι της Μέριμνας

e-mail: info@friendsofmerimna.gr

Τηλεφωνικά: +30210 6842833 (κ. Χριστίνα Ποτήρη)

Ταχυδρομικά: Παπανικολή 2Α, Σίδερα Χαλανδρίου, 15232