Ανακουφιστική παιδιατρική φροντίδα (pediatric palliative care) είναι η οργανωμένη, ολιστική φροντίδα που ανταποκρίνεται στις οργανικές, ψυχοκοινωνικές και πνευματικές ανάγκες παιδιών και εφήβων που ζουν με μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή τους νόσο ή αντιμετωπίζουν το τελικό στάδιο αυτής. Περιλαμβάνει την παροχή ιατρονοσηλευτικής, ψυχοκοινωνικής και πνευματικής στήριξης στο παιδί και τον έφηβο ενώ, παράλληλα, υποστηρίζει και τα μέλη της οικογένειας που επηρεάζονται από τις προκλήσεις της σοβαρής ασθένειας.

Η ανακουφιστική παιδιατρική φροντίδα παρέχεται διεθνώς σε διάφορα πλαίσια, όπως:

  • Ειδικούς ξενώνες για παιδιά (children's hospices – respite centers)
  • Υπηρεσίες κατ' οίκον ανακουφιστικής φροντίδας (pediatric palliative home care services)
  • Ενδονοσοκομειακές μονάδες παιδιατρικών νοσοκομείων

Στην Ελλάδα, η Μέριμνα αποτελεί το μοναδικό φορέα που παρέχει από το 2010 παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα, μέσω της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι.

Υπάρχουν διάφοροι μύθοι σχετικά με την παιδατρική ανακουφιστική φροντίδα που όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και εφήβων έχει δημοσιεύσει το κείμενο «Μύθοι και Πραγματικότητα» για τη σωστή ενημέρωση και την αποφυγή παραποιήσεων και προκαταλήψεων (Μύθοι και Πραγματικότητα).

froditha1     froditha2

Οι Νοσηλεύτριες της Υπηρεσίας φροντίζουν τα παιδιά στο σπίτι