. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

Νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα (Α’κύκλος), με

Η Μέριμνα υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού και με κάθε ευκαιρία