Οταν η αρρώστια και ο θάνατος αγγίζουν τη σχολική ζωή

13,0 €
Discount
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Όταν η Χρόνια Αρρώστια και ο Θάνατος Αγγίζουν τη Σχολική Ζωή
Επιμέλεια: Mυρτώ Νίλσεν, Δανάη Παπαδάτου


Αφορά μια έκδοση που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Ελλήνων και ξένων εισηγητών που συμμετείχαν στο συμπόσιο «Όταν η αρρώστια και ο θάνατος αγγίζουν τη σχολική ζωή» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1998 από τη Μέριμνα σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη εστιάζει στο σοβαρά άρρωστο παιδί, τις επιπτώσεις της αρρώστιας στη ζωή του και τους τρόπους ένταξής του στη σχολική κοινότητα. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στο παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου και αναλύει τις ιδιαιτερότητες του θρήνου των παιδιών καθώς και τους τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να στηρίξει μαθητές που αντιμετωπίζουν απώλεια.

Τα θέματα αναπτύσσονται από έμπειρους επιστήμονες του χώρου, εκπαιδευτικούς που αντιμετώπισαν την αρρώστια και το πένθος στη σχολική κοινότητα, καθώς και μέσα από την κατάθεση προσωπικών μαρτυριών νέων ανθρώπων που αντιμετώπισαν τη σοβαρή αρρώστια ή το θάνατο αγαπημένου προσώπου.