. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τί Κάνουμε

Ένας ακόμα στόχος της Μέριμνας είναι η εξειδικευμένη κατάρτιση επαγγελματιών υγείας, ψυχικής υγεία, εκπαιδευτικών και εθελοντών για τη στήριξη παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν σοβαρή αρρώστια ή θάνατο αγαπημένου προσώπου. Στα πλαίσια αυτά διοργανώνονται «Προγράμματα Επιμόρφωσης» μερικά από τα οποία περιλαμβάνουν 3-4 εκπαιδευτικούς κύκλους των 50 ωρών καθένας. Οι εισηγήσεις πραγματοποιούνται από έμπειρους Έλληνες και ξένους επιστήμονες, και συνδυάζουν θεωρητική, πρακτική και βιωματική προσέγγιση του θέματος.

Τέσσερα είναι τα πεδία στα οποία προσφέρουμε προγράμματα επιμόρφωσης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

1. Ψυχολογική στήριξη του παιδιού, της οικογένειας και της κοινότητας στην απώλεια και το πένθος (για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς)
2. Παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα (για επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν 2 κύκλους επιμόρφωσης (Α’ και Β’).
3. Ψυχολογική στήριξη παιδιών, ασυνόδευτων εφήβων και οικογενειών προσφύγων (για επαγγελματίες ψυχικής υγείας & εργαζόμενους στο πεδίο)
4. Στήριξη των παιδιών και οικογενειών στη σοβαρή αρρώστια και το πένθος (για εθελοντές)

 

Χάρη στη διοργάνωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, έχει δημιουργηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο με περισσότερους από 300 ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, οι οποίοι λειτουργούν ως στελέχη αναφοράς στα σχολεία, στα κέντρα ψυχικής υγείας, στα νοσοκομεία και στις τοπικές κοινωνίες που ζουν και εργάζονται.

 

Πληροφορίες για προσεχή Προγράμματα Επιμόρφωσης: Μάιος 2018-Νοέμβριος 2018

Θεσσαλονίκη

Β’ Κύκλος «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΝΘΟΥΝ» 50 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.

 

Αθήνα

Νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης της Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας (Α’κύκλος), με τίτλο “Εισαγωγή στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα”.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: μέχρι και 16 Σεπτεμβρίου 2018

Παρακαλούμε αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής, επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση palliativecare@merimna.org.gr

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΕΡΙΜΝΑ»  και  το Εργαστήριο Ανάπτυξης και Βελτίωσης Συστημάτων  Νοσηλευτικής Φροντίδας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν το

Πρόγραμμα Μετασχηματιστικής Ηγεσίας –  Transformational Leadership Programme.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε νοσηλευτές που έχουν εμπειρία στη φροντίδα ασθενών με χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες.

Στόχο έχει την ενδυνάμωση νοσηλευτών ανακουφιστικής φροντίδας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας ασθενών με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες και των οικογενειών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (σκοπός, κριτήρια επιλογής, διαδικασία υποβολής αιτήσεων), πατήστε εδώ.

Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2019.

 

Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, όπως Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Διευθύνσεις Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Πρόληψης και Ψυχικής Υγείας, έχουμε πραγματοποιήσει εκατοντάδες ημερίδες και σεμινάρια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι ημερίδες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας καθώς και στο ευρύ κοινό.

 

Στη διάρκεια του 2013-2014, υλοποιήθηκαν 20 επιμορφωτικές ημερίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας για 1.980 εκπαιδευτικούς Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης. Στους συμμετέχοντες διατέθηκε δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό «Απώλειες ζωής – Γέφυρες στήριξης: Κατευθύνσεις για τη στήριξη μαθητών που θρηνούν» για το σχολείο τους.

Μετά από πρόσκληση, υλοποιούμε ομιλίες σε φορείς, επιστημονικές εταιρείες, νοσοκομεία καθώς και μαθήματα σε φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της χώρας. Η εκπαίδευση των φοιτητών πηγάζει από τη συνεργασία της Μέριμνας με τα ακόλουθα πανεπιστημιακά ιδρύματα:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Νοσηλευτικής, Ιατρική Τμήμα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα)

Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τομέας Ανθρωπολογίας)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ψυχολογίας)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Πανεπιστήμιο Θράκης

ΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Νοσηλευτικής)

Πληροφορίες για ομιλίες το 2017 πατήστε εδώ

1ο Συνέδριο : Το πένθος στη ζωή μας (1996)

2ο Συνέδριο : Όταν η σοβαρή αρρώστια και ο θάνατος αγγίζουν τη σχολική ζωή (1998)

3ο Συνέδριο : Απώλειες στη ζωή του παιδιού (2003)

4ο Συνέδριο : 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα (2009)

5ο Συνέδριο : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα (2011)

6ο Συνέδριο : 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα (2016)

Το έργο της Μέριμνας αναγνωρίζεται πανελλαδικά και διεθνώς καθώς στελέχη της προσκαλούνται και συμμετέχουν σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια. Το 2016 και 2017, στελέχη της Μέριμνας συμμετείχαν με εισηγήσεις στα ακόλουθα συνέδρια:

  • Συμμετοχή της κας Γεράρδη και κας Μουτάφη στο 3rd Congress on Paediatric Palliative Care, Ρώμη, Νοέμβριος 2016.
  • Συμμετοχή της κας Τσαρουχά στο πρόγραμμα «Transformational Leadership Programme: Empowering palliative care nurses» που διεξήχθη για 1 χρόνο στη Ρουμανία.