. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθ:+30210-6463367 | Θεσ:+302310-510010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τί Κάνουμε

Ένας ακόμα στόχος της Μέριμνας είναι η εξειδικευμένη κατάρτιση επαγγελματιών υγείας, ψυχικής υγεία, εκπαιδευτικών και εθελοντών για τη στήριξη παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν σοβαρή αρρώστια ή θάνατο αγαπημένου προσώπου. Στα πλαίσια αυτά διοργανώνονται «Προγράμματα Επιμόρφωσης» μερικά από τα οποία περιλαμβάνουν 3-4 εκπαιδευτικούς κύκλους των 50 ωρών καθένας. Οι εισηγήσεις πραγματοποιούνται από έμπειρους Έλληνες και ξένους επιστήμονες, και συνδυάζουν θεωρητική, πρακτική και βιωματική προσέγγιση του θέματος.

Τέσσερα είναι τα πεδία στα οποία προσφέρουμε προγράμματα επιμόρφωσης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

1. Ψυχολογική στήριξη του παιδιού, της οικογένειας και της κοινότητας στην απώλεια και το πένθος (για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς)
2. Παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα (για επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας)
3. Ψυχολογική στήριξη παιδιών, ασυνόδευτων εφήβων και οικογενειών προσφύγων (για επαγγελματίες ψυχικής υγείας & εργαζόμενους στο πεδίο)
4. Στήριξη των παιδιών και οικογενειών στη σοβαρή αρρώστια και το πένθος (για εθελοντές)

 

Χάρη στη διοργάνωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, έχει δημιουργηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο με περισσότερους από 300 ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, οι οποίοι λειτουργούν ως στελέχη αναφοράς στα σχολεία, στα κέντρα ψυχικής υγείας, στα νοσοκομεία και στις τοπικές κοινωνίες που ζουν και εργάζονται.

 

Πληροφορίες για προσεχή Προγράμματα Επιμόρφωσης: Σεπτ, 2017 – 2018

Αθήνα

Συμβουλευτικό

«ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΝΘΟΥΝ» 50 ώρες Ημερομηνία λήξης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 1η Ιουλίου 2017

 

Ανακουφιστική

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Εκδήλωση ενδιαφέροντος: μέχρι 1η Ιουλίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Θεσσαλονίκη

«ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΝΘΟΥΝ» 50 ώρες Οι ημερομηνίες υποβολής Αιτήσεων για τον Β’ κύκλο και διεξαγωγής της επιμόρφωσης θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο του 2017

 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Φωτογραφίες των καταρτιζόμενων και των εθελοντών της Μέριμνας.

Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, όπως Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Διευθύνσεις Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Πρόληψης και Ψυχικής Υγείας, έχουμε πραγματοποιήσει εκατοντάδες ημερίδες και σεμινάρια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι ημερίδες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας καθώς και στο ευρύ κοινό.

 

Στη διάρκεια του 2013-2014, υλοποιήθηκαν 20 επιμορφωτικές ημερίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας για 1.980 εκπαιδευτικούς Α’βάθμιας και Β’ εκπαίδευσης. Στους συμμετέχοντες διατέθηκε δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό «Απώλειες ζωής – Γέφυρες στήριξης: Κατευθύνσεις για τη στήριξη μαθητών που θρηνούν» για το σχολείο τους.

Μετά από πρόσκληση, υλοποιούμε ομιλίες σε φορείς, επιστημονικές εταιρείες, νοσοκομεία καθώς και μαθήματα σε φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της χώρας. Η εκπαίδευση των φοιτητών πηγάζει από τη συνεργασία της Μέριμνας με τα ακόλουθα πανεπιστημιακά ιδρύματα:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Νοσηλευτικής, Ιατρική Τμήμα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα)

Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τομέας Ανθρωπολογίας)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ψυχολογίας)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Πανεπιστήμιο Θράκης

ΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Νοσηλευτικής)

Πληροφορίες για ομιλίες το 2017 πατήστε εδώ

1ο Συνέδριο : Το πένθος στη ζωή μας (1996)

2ο Συνέδριο : Όταν η σοβαρή αρρώστια και ο θάνατος αγγίζουν τη σχολική ζωή (1998)

3ο Συνέδριο : Απώλειες στη ζωή του παιδιού (2003)

4ο Συνέδριο : 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα (2009)

5ο Συνέδριο : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα (2011)

6ο Συνέδριο : 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα (2016)

Το έργο της Μέριμνας αναγνωρίζεται πανελλαδικά και διεθνώς καθώς στελέχη της προσκαλούνται και συμμετέχουν σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια. Το 2016 και 2017, στελέχη της Μέριμνας συμμετείχαν με εισηγήσεις στα ακόλουθα συνέδρια:

  • Συμμετοχή της κας Γεράρδη και κας Μουτάφη στο 3rd Congress on Paediatric Palliative Care, Ρώμη, Νοέμβριος 2016.
  • Συμμετοχή της κας Τσαρουχά στο πρόγραμμα «Transformational Leadership Programme: Empowering palliative care nurses» που διεξήχθη για 1 χρόνο στη Ρουμανία.