. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ & ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρόγραμμα Μέριμνας, συνεργασία ΕΚΚΑ & χρηματοδότηση UNICEF

Η «Μέριμνα» σε συνεργασία με το ΕΚΚΑ και με χρηματοδότηση της «UNICEF», υλοποιεί το πρόγραμμα «Απώλειες, αντίξοες εμπειρίες ζωής και ψυχική ανθεκτικότητα». Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση και εποπτεία των επαγγελματιών που υποστηρίζουν τους ασυνόδευτους έφηβους πρόσφυγες ή/και τους συνοδευόμενους και τις οικογένειές τους, στις δομές φιλοξενίας. H εκπαίδευση αφορά σε θέματα λειτουργίας των δομών, τις ψυχικές επιπτώσεις που έχει η προσφυγιά στους ασυνόδευτους έφηβους καθώς και τις βασικές αρχές για τη στήριξή τους, καθώς βιώνουν πολλαπλές απώλειες. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθούν «καλές πρακτικές» για την αποτελεσματική λειτουργία του πλαισίου φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 ομάδες επαγγελματιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη (συνολικά 220 επαγγελματίες) κι έχει 4 άξονες. Ο πρώτος αφορά σε επιμόρφωση κι εποπτεία υπευθύνων δομών φιλοξενίας, ο δεύτερος σε καλές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι τέτοιων δομών, ο τρίτος στην ενίσχυση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διερμηνείς) ώστε να είναι σε θέση να στηρίξουν τους ασυνόδευτους εφήβους, και τέλος ο τέταρτος άξονας απευθύνεται σε επαγγελματίες και άτομα ανεξαρτήτου ειδικότητας (για παράδειγμα φροντιστές, εκπαιδευτικούς, ανθρώπους που εργάζονται στην καθαριότητα, οδηγούς και φύλακες) που παρέχουν υπηρεσίες σε ασυνόδευτους εφήβους και κι έρχονται σε άμεση επαφή μαζί τους για τα ζητήματα της καθημερινότητας και διαμονής τους στη δομή φιλοξενίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβρη του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018.

Σύντομα κοντά σας.

Σύντομα κοντά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τις υπεύθυνες διαχείρισης του έργου:

Δρ. Ευγενία Βαθάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου
Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης στο Πένθος Αθήνας
Διεύθυνση: Παπανικολή 2Α, Σίδερα Χαλανδρίου (χάρτης)
Email: administration@merimna.org.gr, evathakou@hotmail.com
Τηλέφωνο: +30 210 6463367, +30 6948 890739

Δρ. Άννα Κασάπογλου, Υπεύθυνη διαχείρισης και αξιολόγησης των δράσεων στη Θεσσαλονίκη
Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης στο Πένθος Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Φράγκων 13 (7ος όροφος), Θεσσαλονίκη, 54626 (χάρτης)
Email: thessaloniki.support@merimna.org.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 510010