1.     Κάνετε μια δωρεά
  2.     Γίνετε "Φίλος της Μέριμνας"
  3.     Γίνετε εθελοντής
  4.     Επιλέξτε μια από τις 20 & 1 ιδέες για να στηρίξτε το έργο μας
  5.     Κάνετέ μας ένα δώρο, βλέποντας τις ανάγκες μας