Νέα παράταση υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα "Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα" θα δοθεί μέχρι

την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017.

Οι ημερομηνίες μαθημάτων που αναγράφονται στο ενημερωτικό έντυπο δεν ισχύουν, θα οριστούν νέες σε επόμενη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ.