. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι Φίλοι Της Μέριμνας

Το 2002 μια μικρή ομάδα φίλων, με ιδιαίτερη ευαισθησία στο πολύ δύσκολο θέμα της σχέσης παιδιών και εφήβων με την αρρώστια και τον θάνατο, ίδρυσαν το μη κερδοσκοπικό σωματείο, «Οι Φίλοι της Μέριμνας» με αποκλειστικό σκοπό την υλική και ηθική υποστήριξη του έργου της Μέριμνας.

Το 2012 ξεκίνησε, από τη Μέριμνα, η λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετά, Οι Φίλοι της Μέριμνας δημιούργησαν παράρτημα των Φίλων στη Θεσσαλονίκη.

Οι Φίλοι της Μέριμνας από την ίδρυση του σωματείου τους έως σήμερα, έχουν αναλάβει:

  • Tη συγκέντρωση των απαραίτητων οικονομικών πόρων ώστε να καλύπτουν σημαντικό μέρος των λειτουργικών εξόδων και αναγκών της Μέριμνας.
  • Την προμήθεια και αγορά επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την υλοποίηση των δράσεων της Μέριμνας.
  • Την προβολή του έργου της Μέριμνας στην Ελληνική κοινωνία. Οι Φίλοι της Μέριμνας απευθύνονται σε όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες και φορείς, ενημερώνοντάς τους για το έργο της Μέριμνας και καλώντας τους να το υποστηρίξουν. Η εξειδικευμένη κατάρτιση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας της Μέριμνας και η βαθιά αφοσίωση στο έργο τους διασφαλίζει αξιοπρέπεια και καλύτερη ποιότητα ζωής σε παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής τους.

Τα έσοδα των Φίλων της Μέριμνας, προέρχονται από τις συνδρομές των Τακτικών και Αρωγών μελών του Σωματείου, από τις δωρεές Ιδιωτών και Εταιριών, καθώς και από δράσεις και εκδηλώσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι Φίλοι της Μέριμνας αποτελούν ένα από τα δέκα σωματεία της Ένωσης Μαζί για το Παιδί.