Μέσα από ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία ή τόμους πρακτικών συνεδρίων, τα στελέχη της Μέριμνας προβάλλουν το έργο που υλοποιείται στα πλαίσια των προγραμμάτων και υπηρεσιών που παρέχουν.

Papadatou, D. (2012) Merimna: The Society for the Care of Children and Families Facing Illness and Death. Grief Matters, 15, 3, 64-69. (article)

Papadatou, D., Giannopoulou, I., Bitsakou, E., Tallias, M., Tselepi, D.(2012)Reactions of adolescents following a wildfire disaster in Greece. Journal of Traumatic Stress, 25(1):1-7.

Papadatou, D. (2010) Merimna – Society for the care of children and families facing illness and death. Bereavement Care, 29(2):30-33. (article)

Papadatou, D., Metallinou, O. Hatzichristou, C., Pavlidi, L. (2002) Students with a chronic and life limiting condition:Teachers' perceptions and experiences. Illness, Crisis and Loss, 10(2): 108-125.

Papadatou, D., Metallinou, O., Hatzichristou, C. Pavlidi, L. (2002). Supporting the bereaved child: Teachers' perceptions and experiences in Greece. Mortality, 7(3): 326-341.

Μεταλληνού, Ο., Παπάζογλου, Ε., Ράλλη, Ε., Νίλσεν, Μ., Παπαδάτου, Δ. (2004) Στήριξη του παιδιού μετά το θάνατο αγαπημένου του προσώπου. Στο: Μ. Ζαφειροπούλου, Γ. Κλεφτάρας (Επιμ.) Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία του Παιδιού (σελ. 435-444). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.