Απώλειες Ζωής - Γέφυρες Στήριξης: Κατευθύνσεις για τη στήριξη των μαθητών που θρηνούν

apwleieszwis

Συγγραφείς: Δανάη Παπαδάτου & Ελένη Καμπέρη, 2013

Το σχολείο συχνά αποτελεί το μοναδικό πλαίσιο όπου οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα όσα βιώνουν μετά την απώλεια αγαπημένου προσώπου η οποία ανατρέπει όσα ήταν δεδομένα στη ζωή τους. Σε αυτό βρίσκουν καταφύγιο, ενώ πολλές στρέφονται στους δασκάλους αναζητώντας τη στήριξή τους.Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και παρέχει έναν πλούτο πρακτικών πληροφοριών που μπορούν να τους βοηθήσουν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, αναγνωρίζοντας τις φυσιολογικές και ανησυχητικές αντιδράσεις των μαθητών τους, διευκολύνοντας το θρήνο τους και ένταξη της απώλειας στην ιστορία της ζωής τους.

Περιλαμβάνει 6 ενότητες:

  • Ο θάνατος στη ζωή των παιδιών και των εφήβων – Συζητήσεις και αγωγή μαθητών για το θάνατο στην τάξη
  • Ο θρήνος των παιδιών και των εφήβων
  • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη στήριξη του παιδιού που θρηνεί
  • Στήριξη της σχολικής κοινότητας μετά την απώλεια μέλους της
  • Διαχείριση κρίσης και διαχρονικής στήριξης μετά από καταστροφικό γεγονός
  • Στήριξη των εκπαιδευτικών Δραστηριότητες στην τάξη για την επεξεργασία της απώλειας και τη διαχείριση του θρήνου

 

 

 

 

Απώλειες στη Ζωή του Παιδιού

exofulloapwleies

Επιμέλεια: Μυρτώ Νίλσεν, 2005

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών του 3ου συμποσίου που οργάνωσε η Μέριμνα το 2003 με θέμα «Απώλειες στη Ζωή του Παιδιού». Μέσα από μια διεπιστημονική οπτική, αναλύει τον ψυχικό κόσμο του παιδιού που βρίσκεται αντιμέτωπο με μια οδυνηρή απώλεια, περιγράφει τις επιπτώσεις που αυτή έχει στη ζωή του και προτείνει συγκεκριμένους τρόπους στήριξης.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις ενότητες που αναφέρονται σε τρεις διαφορετικές απώλειες που βιώνουν κάποια παιδιά: (α) το χωρισμό των γονιών, (β) τη διάγνωση και πορεία μιας απειλητικής για τη ζωή ασθένειας , και (γ) το θάνατο αγαπημένου προσώπου.

 

 

 

 

 

Όταν η Χρόνια Αρρώστια και ο Θάνατος Αγγίζουν τη Σχολική Ζωή

otanixronia

Επιμέλεια: Mυρτώ Νίλσεν, Δανάη Παπαδάτου

Αφορά μια έκδοση που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Ελλήνων και ξένων εισηγητών που συμμετείχαν στο συμπόσιο «Όταν η αρρώστια και ο θάνατος αγγίζουν τη σχολική ζωή» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1998 από τη Μέριμνα σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη εστιάζει στο σοβαρά άρρωστο παιδί, τις επιπτώσεις της αρρώστιας στη ζωή του και τους τρόπους ένταξής του στη σχολική κοινότητα. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στο παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου και αναλύει τις ιδιαιτερότητες του θρήνου των παιδιών καθώς και τους τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να στηρίξει μαθητές που αντιμετωπίζουν απώλεια.

Τα θέματα αναπτύσσονται από έμπειρους επιστήμονες του χώρου, εκπαιδευτικούς που αντιμετώπισαν την αρρώστια και το πένθος στη σχολική κοινότητα, καθώς και μέσα από την κατάθεση προσωπικών μαρτυριών νέων ανθρώπων που αντιμετώπισαν τη σοβαρή αρρώστια ή το θάνατο αγαπημένου προσώπου.

 

 

 

 

Το Πένθος στη Ζωή μας

topenthos

Επιμέλεια και μετάφραση: Μυρτώ Νίλσεν, Δανάη Παπαδάτου

Η έκδοση περιλαμβάνει τις εισηγήσεις διεθνούς κύρους ομιλητών στο συμπόσιο "Το πένθος στη ζωή μας" που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 1996 από τη Μέριμνα σε συνεργασία με το International Work Group on Death, Dying and Bereavement. Αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις ενότητες:

Η πρώτη ενότητα επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν το πένθος στη ζωή μας, στην παγκοσμιότητα του θρήνου αλλά και στη σχέση του θανάτου και του θρήνου με την πίστη. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στο πένθος των ενηλίκων. Περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια που περιγράφουν τη φυσιολογική διεργασία θρήνου αλλά και τις εκδηλώσεις του περιπλεγμένου θρήνου και τις ιδιαιτερότητες του παραγνωρισμένου θρήνου. Η τρίτη ενότητα αφορά το πένθος των παιδιών. Αναπτύσσονται οι ιδιαιτερότητες του θρήνου στην παιδική ηλικία καθώς και οι τρόποι στήριξής τους.

Ο επίλογος περιλαμβάνει την ιστορία και την πορεία της Dame Cicely Saunders, μιας διεθνούς κύρους προσωπικότητας που υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της ανακουφιστικής φροντίδας, με την ίδρυση του πρώτου στον κόσμο ξενώνα, το «St Christopher Hospice", για ασθενείς με ασθένεια τελικού σταδίου και για την οικογένειά τους.