. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

Φίλοι Μέριμνας – Ετήσια Συνδρομή

Εγγραφή ή ανανέωση συνδρομής στο Σωματείο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.

H Ετήσια Συνδρομή αφορά:

  1. Στα Αρωγά μέλη του Σωματείου και είναι 40 ευρώ/έτος.
  2. Στα Τακτικά μέλη του Σωματείου και είναι 60 ευρώ/έτος. Τακτικό μέλος γίνεται το Αρωγό, μετά από μία τριετία και έχει δικαίωμα ψήφου.

Οι Εταιρίες μπορούν να στηρίξουν το έργο των Φίλων της Μέριμνας, μέσω ετήσιας Συνδρομής,  με όποιο ποσό επιθυμούν.

Επιλέξτε Τρόπο Πληρωμής
Στοιχεία Δωρητή

Στοιχεία Δωρητή

 

Σύνολο Δωρεάς: 40€

Μπορείτε να καταθέσετε τη δωρεά σας στους παρακάτω τραπεζικούς μας λογαριασμούς:

Φίλοι της Μέριμνας – Αθήνα

Alpha Bank: GR 32 0140 1120 1120 0232 0003 382
Eurobank: GR 71 0260 0910 0007 2020 0712 900

Φίλοι της Μέριμνας – Θεσσαλονίκη

Alpha Bank: GR 51 0140 1070 1070 0232 0004 376

Παρακαλούμε στην αιτιολογία κατάθεσης όπως αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας. Μετά την κατάθεση σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία των Φίλων της Μέριμνας  (Αθήνα: +30210 6842833 κ.Χριστίνα Ποτήρη) & Θεσσαλονίκη: +302310 510010 κ. Ιωάννα Χατζηϊωάννου) για να μας δώσετε τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο δωρητή και ταχυδρομική διεύθυνση) για να σας στείλουμε ευχαριστήρια επιστολή και την απόδειξη της δωρεάς σας.