. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

Φίλοι Μέριμνας – Ετήσια Συνδρομή

Εγγραφή ή ανανέωση συνδρομής στο Σωματείο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.

H Ετήσια Συνδρομή αφορά:

  1. Στα Αρωγά μέλη του Σωματείου και είναι 40 ευρώ/έτος.
  2. Στα Τακτικά μέλη του Σωματείου και είναι 60 ευρώ/έτος. Τακτικό μέλος γίνεται το Αρωγό, μετά από μία τριετία και έχει δικαίωμα ψήφου.

Οι Εταιρίες μπορούν να στηρίξουν το έργο των Φίλων της Μέριμνας, μέσω ετήσιας Συνδρομής,  με όποιο ποσό επιθυμούν.

Επιλέξτε Τρόπο Πληρωμής
Πληροφορίες Δωρητή

Create an account (optional)

Σύνολο Δωρεάς: 40€