. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

Παροχή Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται κατά τη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο σπίτι είναι:

  • Ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα για την ανακούφιση του μικρού ασθενή από τα συμπτώματα της ασθένειάς του.
  • Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη του άρρωστου παιδιού καθώς και των υπολοίπων μελών της οικογένειάς του.

Οφέλη :

Η φροντίδα στο σπίτι του παιδιού με απειλητική για τη ζωή ασθένεια, έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

  • Καλύτερη ποιότητα ζωής για το παιδί ή τον έφηβο στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού και κοντά στa αγαπημένα του πρόσωπα.
  • Συμμετοχή των γονέων στη φροντίδα του παιδιού τους, με την κατάλληλη καθοδήγηση και στήριξη από την ομάδα των επαγγελματιών υγείας.
  • Στήριξη των υπολοίπων μελών της οικογένειας (αδέρφια, παππούς, γιαγιά, συμμαθητές).
  • Δημιουργία μιας καθημερινότητας με αξιοπρέπεια και όμορφες στιγμές σ’ όλη τη πορεία της ασθένειας του παιδιού και στο τελικό στάδιο αυτής, γεγονός που διευκολύνει την προσαρμογή της οικογένειας στο πένθος.

Ημερήσιο Κόστος: 40ευρώ/παιδί

Ετήσιο κόστος: 14.600ευρώ/παιδί

Select Payment Method
Personal Info

Additional Info
Billing Details

Donation Total: 5€